.se | .eu | .org | .net

Andras texter - Långt bort i skogens mörka snår …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Långt bort i skogens mörka snår …

Långt bort i skogens mörka snår,
en ensam koja står.

En gammal gubbe bodde där
med ende sonen kär.

En dag till sta’n for sonen bort,
att återvända inom kort
hans tanke var,
men ej han kom.

Mörk gubben satt.

Då plötsligt uti stugan står
två män — de bära på en bår!

På denna med en filt betäckt
låg ende sonen, blek, utsträckt.

Den gamle reser sig,
han vacklar, faller kull,
ty även han
var djävligt full.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Andras texter