.se | .eu | .org | .net

Andras texter - Jämtlandssången

”Så tåga vi tillsammans bort”, ”Jämtlandssången”, är Jämtlands landskapssång, skriven av Wilhelm Peterson-Berger efter en gammal brudmarsch spelad av jämtska fiolspelmän sedan åtminstone 1700-talet. Jämtlandssången är nationalsången i Republiken Jamtland.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jämtlandssången

[med svensk text av Wilhelm Peterson-Berger]

Så tåga vi tillsamman bort

mellan Jämtlands gröna ängar bort
mellan nyland som prunka
fulla av bröllopsblomsters prakt.

Så skåda vi med gamman hän
över berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar
jämt kring bygder p vakt.

:/: Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel.
Tändom ånyo det hopp som våra fäder närt!
För slit och mödor av fröjd och sol
ett mått oss beskärt. :/:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jämtlandssången

[med jamsk text av P-G Norman och Bo Oscarsson]

Mæ går på stigom å leit oss opp
öve backan, bort milla åkrom opp
hitat vållom, der bjällan pingel
skvällt i jænsmässti.

Ma sir frå höjdom bort mot åsom,
der kjörsan står milla gålom
bort ditat fjällom vår der Skuta
står så gnistrenes vit.

:/: Fejen så sjong ma att Jamtland de e lanne vårt
I tusen år ha ma hadd’e, håll’e därför hårt.
Ler ta den friheit som fedran ein gång at oss ga!
Hen ske ma lava å minnes allt, som fedran oss sa. :/:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Andras texter