.se | .eu | .org | .net

Andras texter - Da’n efter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Da’n efter

Jag var full igår, jag var lössläppt och yster;
idag är jag nykter, modfälld och dyster.

Igår fick jag gästa lasternas brunn;
idag är jag härsken och torr i mun.

Jag var lycklig igår, jag stod mitt i ljuset.
En gloria fick jag kring pannan av ruset.

Jag var stor igår, idag är jag liten.
Jag blev jätte igår med tillhjälp av spriten.

Jag var kär igår, det var stämning och vekhet;
idag är det eftertankens kranka blekhet.

Igår höll jag brandtal om sanning och rätt;
idag vill jag spy i en vattenklosett.

Jag var kung igår, idag är jag slaven.
Med ångest i hjärtat jag tänker på graven.

Jag känner mig redan på tre alnars djup;
men skall världen förgås vill jag först ha en sup.

Den näst sista da’n är nog människan dragen,
och kommer i bakrus på den yttersta dagen.

- – - Gustaf Fröding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Andras texter